Sekretesspolicy

Spelexperten.com har nu tagit över driften av denna sida och vi hänvisar alla kunder till:
www.spelexperten.com

Sekretesspolicy

Spelskaps policy för sekretess och cookies

Skydd av sekretess och personuppgifter
Spelskap är förpliktigat att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi tillämpar en hög skyddsnivå och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och principer för sekretesskydd. Denna sekretesspolicy innehåller information om hur vi behandlar personuppgifter. "Personuppgifter" avser information om en identifierad eller identifierbar person. Denna policy gäller behandling av personuppgifter när Spelskap har kontroll över sådana uppgifter.

Denna webbplats, våra produkter eller tjänster kan innehålla länkar till andra företags webbplatser och tjänster som omfattas av egna sekretessprinciper och/eller så kan tjänster från tredje part som är installerade på din enhet ge åtkomst till information på enheten. Vi ber att du läser tredje parts sekretessprinciper grundligt. Spelskap ansvarar inte för tredje parts sekretessrutiner eller innehåll.

Denna webbplats använder en webbanalystjänst från Google, Inc. Klicka här om du vill läsa om webbanalystjänsten. Genom att använda denna webbplats godkänner du att uppgifter om dig behandlas av Google på det sätt och i det syfte som anges i informationen ovan.

Genom att använda denna webbplats och/eller skicka personuppgifter till Spelskap, förstår du och godkänner att dina personuppgifter kommer att behandlas enligt beskrivningen i denna policy. Om du inte godkänner denna policy bör du inte använda webbplatsen eller skicka några personuppgifter till Spelskap.

Typer av uppgifter som samlas in
Spelskap kommer endast att lagra personuppgifter som krävs för att uppfylla rättsliga krav eller som behövs för att tillhandahålla bättre tjänster till dig. För att vi ska kunna förbättra våra tjänster kan vi behöva be om eller erhålla personuppgifter. Om du tillhandahåller eller har tillhandahållit Spelskap personuppgifter kan Spelskap använda dessa för att tillhandahålla tjänster till dig eller svara på dina önskemål. Genom att uppge information för Spelskap via den här webbplatsen godkänner du och accepterar insamling, användning och utlämnande av personuppgifter av den typ och för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy. Nedan hittar du några exempel på uppgifter som Spelskap kan samla in.

Personuppgifter samlas vanligen in när du använder eller registrerar dig för våra produkter och tjänster eller interagerar med Spelskap på annat sätt. Personuppgifterna kan exempelvis inkludera din IP-adress, åtkomsttider, webbplatsen du länkade från, länkarna du använder, sidorna du besöker, innehållet du visar och annan sådan information som din webbläsare skickar till oss.

Vi kan även be dig att uppge annan information som ditt namn, din e-postadress, gatuadress, användarnamn och lösenord, samtycke, feedback, ålder, kön och liknande. Vi vill betona att vissa, ej identifierbara, personuppgifter kan blir identifierbara när du angett dina personuppgifter. Vi kan dessutom hämta dina personuppgifter från offentligt tillgängliga källor.

Syfte med användningen
Spelskap kan samla in personuppgifter i de följande syftena, varav ett eller flera kan gälla samtidigt.

a. Produkt- och tjänstutveckling
Spelskap kan använda dina personuppgifter för att utveckla sina produkter och tjänster. Vi samlar dock in och använder statistisk information huvudsakligen i det angivna syftet.

b. Kommunikation
Spelskap kan använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig, t.ex. för att skicka information om produkter eller tjänster eller för att kontakta dig angående konsument- eller kundservicefrågor.

c. Marknadsföring
Spelskap kan använda dina personuppgifter för exempelvis direktmarknadsföring eller undersökningar, som marknadsundersökningar.

d. Tillhandahålla produkter och tjänster
Spelskap kan, vid behov, använda dina personuppgifter för att uppfylla villkoren i kontraktet mellan dig och Spelskap, garantera funktionen och säkerheten hos Spelskaps produkter och tjänster samt identifiera dig. Vi kan även använda dina personuppgifter för att förhindra och undersöka eventuell otillåten användning.

Utlämnande av personuppgifter
Vi lämnar enbart ut dina personuppgifter i enlighet med nedanstående.

Information om cookies

Ibland kan en cookie-fil placeras på datorn för att öka webbplatsens effektivitet samt effektiviteten hos de tjänster vi erbjuder dig. De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Du kan ändra dina inställningar så att alla cookies blockeras eller få information om när en cookie skickas.

Denna policy beskriver hur Spelskap använder cookies samt filer och teknik som liknar cookies på sina webbplatser. Om du besöker våra webbplatser och din webbläsare är inställd på att acceptera cookies betraktar vi det som ett uttryckligt godkännande av vår användning av cookies.

Syfte med användningen
Cookies krävs för vissa basfunktioner på vår webbplats. Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatserna ska kunna drivas och de behövs för att göra ditt besök på vår webbplats smidigt.

Spelskap kan även använda cookies för att kunna erbjuda dig bättre tjänster och produkter. Dessa cookies används till exempel för att göra webbplatsen bättre och mer personlig samt för annonsering. För dig innebär detta att webbplatsen kan registrera till exempel vilket språk och land du valt. Vi gör även analysprofiler för att fastställa bland annat vad som är populärt bland användarna. Vi undersöker var användarna får åtkomst till innehållet på våra webbplatser så att vi kan utforma webbplatserna för bästa möjliga användarupplevelse. Vi räknar även antalet klick på plugin-program för att "gilla" och "twittra" och vi registrerar vilket innehåll på våra webbplatser som har delats eller refererats. Med hjälp av dessa cookies blir innehållet på våra webbplatser mer personligt, exempelvis genom att vi kan visa dig annonser och rekommendationer som är anpassade till dina behov. Vi tittar även på vilka typer av referenser som används för att nå våra webbplatser så att vi kan bedöma hur effektiva våra kampanjer är. Vi använder dessa cookies för att visa Spelskap-annonser från Spelskap samt andra utvalda webbplatser från tredje part.

Hur länge uppgifterna lagras beror på vilken typ av cookie som används. Sessionscookies upphör att gälla när webbläsaren stängs, medan permanenta cookies vanligen gäller mellan två månader och ett par år.

Dina rättigheter
Du har specifika rättigheter rörande bearbetningen av dina personuppgifter. Spelskap respekterar dessa rättigheter. Dina rättigheter omfattar följande:

Observera att tillämplig lag även kan ange begränsningar av och andra villkor rörande dina rättigheter.

Du kan utöva rättigheterna som anges ovan genom att kontakta Spelskap på denna länk. Observera att utövandet av ovanstående rättigheter i vissa fall kan innebära att vi inte kan fortsätta tillhandahålla den begärda tjänsten/de begärda tjänsterna till dig.

Ändringar av denna policy
Observera att Spelskap kan komma att ändra denna policy. Vid eventuella större, negativa ändringar publicerar Spelskap dock ett meddelande om detta både i början av denna policy och på startsidan för denna webbplats. Du bör läsa denna policy med jämna mellanrum för att ta del av eventuella sådana ändringar.

Om du har frågor kontaktar du oss på denna länk
 

RIMA Spelskap HB